Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes192
mod_vvisit_counterCelkovo900806
online: 50 


Čo je spoločnosť s ručením obmedzeným ( s.r.o. ) 

Spol. s.r.o. je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorá sa zakladá za účelom podnikania, vytvorenia a dosiahnutia zisku. V skratke s.r.o.

Založenie s.r.o.
Spol. s.r.o. sa zakladá podpísaním spoločenskej zmluvy ( 2-50  FO al. PO ).
V prípade, že s.r.o. zakladá iba 1 zakladateľ nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina.

Vznik s.r.o.
Spol. s.r.o. vzniká
dňom zápisu do Obchodného registra, pričom návrh sa musí podať do 90 dní od založeniea s.r.o.

Ručenie s.r.o.

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
Spoločníci ručia za záväzky len do výšky svojich nesplatených vkladov zapísaných v OR.

Obchodné meno

Názov, pod ktorým vystupujete a vykonávate všetky právne úkony, zo zákona musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", postačí však skratka "spol. s.r.o. alebo s.r.o.".
Obchodné meno je zapísané v Obchodnom registri.
Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie byť vzbudzovať klamlivé predstavy o predmete resp. činnosti podnikateľa.


Sídlo spoločnosti

Je zapísané do Obchodného registra, adresa musí byť na území Slovenskej republiky.
Spol. s.r.o. sa musí preukázať, že má k nehnuteľnosti, ktorá je sídlom spoločnosti vlastnícke právo alebo užívacie právo.Veríme, že si pre zrealizovanie Vašej idey vyberiete nás.
Tešíme sa na spoluprácu, prajeme pekný a úspešný deň.


Potrebuje založiť spoločnosť s.r.o.?

Ponúkame našim klientom službu

Založenie s.r.o.  ... viac


Potrebuje novú spoločnosť s.r.o. ale nemáte čas na založenie ?

Ponúkame našim klientom službu

Predaj s.r.o.  ... viac
 

 

Nezáväzná objednávka

...