Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes198
mod_vvisit_counterCelkovo900812
online: 56 

Ako založiť s.r.o.

Premýšľate o založení s.r.o. ( spoločnosti s ručením obmedzeným ) a neviete ako na to?
Tu Vám ponúkame informácie ako založiť s.r.o. v 6 krokoch. Založenie s.r.o. je možné aj svojpomocne avšak musíme vypichnút ten fakt, že sa vystavujete množstvu rizík ako napr. nesprávne vypracovanie dokumentov, neúplná dokumentácia, nesprávne-neúplné údaje konateľa, spoločníka atď. Pri akejkoľvek chybe či neúplnom podaní na ORSR Vám návrh na zápis ORSR zamietne.
Daľej treba zobrať na vedomie to že pri klasickom podaní návrhu na zápis s.r.o. do ORSR zaplatíte poplatok 331,50 €. Naša spoločnosť disponuje zaručeným elektonickým podpisom ( ZEP ) pri ktorom je poplatok 165,75 €. Naša spoločnosť má dlhodobé skúsenosti so zakladaním spoločností, predajom spoločností a zmenami.


Ako založiť s.r.o. v šiestich krokoch

1.  Výber obchodného mena s.r.o.
2.  Výber sídla s.r.o., preukázanie oprávnenosti na sídlo
3.  Ustanovenie konatela s.r.o.
4.  Určenie spoločníka (zakladateľa) s.r.o. a výšku vkladu v s.r.o. 
5.  Ustanovenie správcu vkladu s.r.o.
6.  Výber predmetu podnikania s.r.o.


Výber obchodného mena s.r.o.
Obchodné meno môže byť akékoľvek ale nesiem byť rovnaké ako obchodné meno už zapísané v ORSR.   
Overenie obchodného mena v ORSR
Ako rozlišovací znak v názve s.r.o. nie je bodka, čiarka, pomlčka.

Výber sídla s.r.o., preukázanie oprávnenosti na sídlo
Sídlo s.r.o. môže byť na akejkoľvek adrese no nehnuteľnosť musí mať list vlastníctva ( LV ). Oprávnenosť na sídlo sa preukazuje súhlasom vlastníka so sídlom s.r.o. alebo spísaním nájomnej zmluvy s vlastníkom nehnuteľnosti.

Ustanovenie konatela s.r.o.
Konateľ s.r.o. ( štatutárny zástupca ) koná v mene s.r.o. Konateľa ustanovuje do funkcie alebo odvoláva valné zhromaždenie ak je viac spoločníkov. Ak je spoločník jediný konateľa ustanovuje do funkcie alebo odvoláva rozhodnutie spoločníka.

Určenie spoločníka (zakladateľa) s.r.o. a výšku vkladu v s.r.o.
Spoločník s.r.o. je vlastne majiteľ, zakladateľ s.r.o. Rozhoduje o všetkých skutočnostiach v spoločnosti. Všetky zmeny v štruktúre s.r.o. musi schváliť svojím rozhodnutím. Ak má s.r.o. viac spoločníkov štruktúru menia na valnom zhromaždení. Rozhodujú kde sa použije zdanený zisk s.r.o. atď.

Ustanovenie správcu vkladu s.r.o.
Správca vkladu musí byť iba jeden zo spoločníkov s.r.o. alebo banka. Správca vkladu svojím vyhlásením ručí za to, že vklady spoločníkov boli splatené. Správca vkladu ručí za vklady spoločníkov až po moment kým nevloží tieto vklady do s.r.o.

Výber predmetu podnikania s.r.o.
Predmet podnikania s.r.o. je vlastne odvetvie v ktorom bude s.r.o. podnikať. Predmet podnikania s.r.o. sa skladá zo živnostenských oprávnení. Ak s.r.o. nemá v predmete podnikania zapísanú niaku živnosť nemá právo vykonávať podnikateľskú činnosť v danom odbore. 
Živnosti rozdelujeme na:
Voľné
Viazané
Remeselné


Postup krokov vedúcich k založeniu s.r.o.
1. Vypracovanie kompletnej zakladateľskej dokumentácie
2. Overenie podpisov na určitých dokumentoch
3. Podanie žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia
4. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do ORSR
5. Registrácia s.r.o. na DU pre daň z príjmu ( DIČ )Rozdieľ medzi  ASISTOVANÝM  a  KOMPLETNÝM  založením spoločnosti s.r.o. :


ASISTOVANÉ založenie s.r.o.
  ... viac
Vybavujete si osvedčenie o Živnostenskom oprávnení na základe dokumentov, ktoré Vám vypracujeme a pošleme.


KOMPLETNÉ založenie s.r.o.
  ... viac
Všetky náležitosti za Vás vybavíme ( na klúč ). Vy len podpíšete a overíte potrebné dokumenty a plné moci, ktoré Vám vypracujeme a pošleme.Veríme, že si pre zrealizovanie Vašej idey vyberiete nás. 
Tešíme sa na spoluprácu, prajeme pekný a úspešný deň.

Potrebuje novú spoločnosť s.r.o. ale nemáte čas na založenie ?

Ponúkame našim klientom službu

Predaj s.r.o.  ... viac
Chcete si založiť s.r.o. ale nemáte sídlo ?

Ponúkame našim klientom službu 

Sídlo spoločnosti ... viac 

Nie sme platci DPH.
 

Nezáväzná objednávka

...