Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes203
mod_vvisit_counterCelkovo900817
online: 59 


Výhody a nevýhody s.r.o.

         
výhody:

 • Pri spoločnosti s.r.o ručíte za všetky rizika podnikania len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registriSR, teda v prípade, že  dôjde k finančným problémom ručíte za záväzky len do výšky základného imania,  naopak v prípade živnostníka je ručenie celým svojím disponibilným majetkom.
 • Právnu formu spol. s.r.o. je vhodné zvoliť, ak chcete oddeliť osobný, rodinný majetok od firemného majetku a neohroziť rodinu v prípade finančných problémov.
 • Základné imanie nie je potrebné vkladať na podnikateľský účet, postačí vyhlásenie správcu vkladu – nie je potrebné reálne splatenie základného imania spoločnosti.
 • Na rozdiel od akciovej spoločnosti spoločníkom s.r.o. môže byť jedna právnická alebo fyzická osoba.
 • Spoločnosť nezaniká smrťou spoločníka.
 • V prípade jediného majiteľa jednoduché vedenie spoločnosti.
 • Spol. s.r.o. je vhodné založiť v prípade väčšieho počtu zamestnancov, obratu, pohľadávok a záväzkov.
 • Nemusí byť vytvorená dozorná rada.
 • Pre všetkých konateľov a členov dozornej rady platí zákaz konkurencie.
 • Spol. s.r.o. pôsobí dôveryhodnejšie ako podnikanie na živnosť.
 • V prípade s.r.o. platí zákaz dvojitého zdanenia – v prípade, že má spoločník príjem  zo zdaneného zisku spoločnosti, tento príjem nezdaňuje. 
 • Ak je predmetom podnikania remeselná činnosť nemusíte disponovať odborným vzdelaním v danom obore, postačí zvoliť zodpovedného zástupcu , ktorý ním disponuje.nevýhody:


 • Spol. s.r.o. môže mať maximálne 50 spoločníkov.
 • Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.
 • Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť jednostranným úkonom.
 • V prípade právnickej osoby s jediným spoločníkom, nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzeným.
 • Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.


Veríme, že si pre zrealizovanie Vašej idey vyberiete nás.
Tešíme sa na spoluprácu, prajeme pekný a úspešný deň.

Potrebuje založiť spoločnosť s.r.o.?
Ponúkame našim klientom službu

Založenie s.r.o.  ... viac
Potrebuje novú spoločnosť s.r.o. ale nemáte čas na založenie ?
Ponúkame našim klientom službu

Predaj s.r.o.  ... viac

 

 

Nezáväzná objednávka

...