Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes175
mod_vvisit_counterCelkovo900789
online: 33 
Súhlas DU so zápisom s.r.o. do ORSR - novinky

Súhlas správcu dane na zápis spoločnosti do obchodného registra
 

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty prináša pre podnikateľov mnoho zmien, okrem iného aj nepriamo novelizuje Obchodný zákonník. Do Obchodného zákonníka pribúda §105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, voči ktorej je evidovaný daňový nedoplatok v hodnote vyššej ako 170 eur. Registrový súd bude pri návrhu na zápis spoločnosti požadovať od zakladateľov súhlas správcu dane, ktorým preukážu, že nemajú daňový nedoplatok. Štandardná lehota jeho vydania bola do 30 dní. Novela však zmenila aj ustanovenie § 54 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).  Doplnila ho o povinnosť správcu dane (ktorým je daňový úrad alebo colný úrad) vydať na žiadosť daňového subjektu písomný súhlas so zápisom do obchodného registra do troch pracovných dní od podania žiadosti. Zápis spoločnosti do obchodného registra a tým aj celý proces zakladania spoločnosti sa teda skomplikuje o jeden úkon naviac, ale predĺži sa iba o pár dní.

Tieto povinnosti sa vzťahujú  na všetky návrhy do obchodného registra, ktoré budú podané po 1.10.2012, bez ohľadu na to, kedy došlo k založeniu spoločnosti.  Ak spoločnosť návrh nepodá pred 1.10.2012, bude povinná doložiť k nemu požadované súhlasy správcu dane.

Súhlas správcu dane bude od 1.10.2012 potrebný aj pri prevode väčšinového obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným. K návrhu na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra tak treba doložiť súhlas správcu dane s prevodom o osobe prevodcu aj nadobúdateľa. Výnimka sa týka iba prípadov, kedy je prevodca alebo nadobúdateľ  zahraničnou osobou. Ak spoločnosť nemá povinnosť doložiť takýto súhlas (napríklad je prevodca alebo nadobúdateľ zahraničnou osobou alebo, podľa dôvodovej správy, aj ak sa neprevádza väčšinový podiel) bude povinná priložiť písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa, že takúto povinnosť nemá.