Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes152
mod_vvisit_counterCelkovo900766
online: 11 

Asistované založenie s.r.o.


Službu Asistované založenie s.r.o. poskytujeme
po celom území Slovenskej republiky bez nutnosti osobnej návštevy u nás. 

Na základe Vami poskytnutých údajov v kontaktnom formulári, ktorý Vám pošleme e-mailom vypracujeme všetky dokumenty potrebné pre založenie s.r.o. Odkonzultujeme a poradíme Vám s výberom najvhodnejších predmetov podnikania pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Podáme návrh na zápis, zaplatíme celý poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Naša spoločnosť využíva služby Ústredného portálu verejnej správy a podávame návrhy na zápis do Obchodného registra elektronicky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.


Založiť spoločnosť s.r.o. trvá približne 2 týždne od podpísania a overenia dokumentov, ( v závislosti od vyťaženia ORSR a ŽU ). 
 
Postup založenia s.r.o.

1.  Objednávka služby    OBJEDNAJ  (nezáväzná objednávka)
2.  Úhrada poplatku za službu na základe zmluvy o dielo a faktúry, ktoré Vám pošleme e-mailom 
3.  Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám pripravíme a zašleme e-mailom
4.  Podáte dokumenty pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Vašom Živnostenskom úrade ( ŽU )
5.  Prevezmete vydané Živnostenské oprávnenie ( do 5 pracovných dní od podania na ŽU  )
6.  Podáte žiadosť o vydanie súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR 
7.  Prevezmete vydaný súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR 
8. Odošlete overené dokumenty na našu adresu spolu s originálom Živnostenského oprávnenia a súhlasom Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR  V cene sú zahrnuté nasledovné služby:

Založenie spoločnosti s.r.o.  ( akýkoľvek počet konateľov, spoločníkov )
-  Konzultácia a poradenstvo predmetov podnikania
Kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti
-  Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do Obchodného registra
-  Zaplatenie celého poplatku za zápis do Obchodného registra
-  Odoslanie všetkých dokumentov založenej spoločnosti na Vašu adresu


Vypracujeme nasledovné dokumenty:

-  Spoločenská zmluva resp. Zakladateľská listina
-  Podpisový vzor konateľa
-  Vyhlásenie správcu vkladu
-  Súhlas so zriadením sídla
-  Plná moc pre Obchodný register
-  Plná moc pre Živnostenský úrad


Základné imanie spoločnosti:

Potrebnú minimálnu výšku základného imania 5000€, nie je z Vašej strany potrebné fyzicky zložiť na bankový účet a preukázať tak splatenie imania. Na tento účel Vám vypracujeme dokument, ktorý je plne akceptovaný Obchodným registrom.


Klient zabezpečí:

1. Podanie žiadosti o vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení. ( žiadosť si vyžiadate na  
    príslušnom Živnostenskom úrade ) alebo si ju stiahnite a vytlačte
TU
2. Prevzatie vydaného Živnostenského oprávnenia
3. Podanie žiadosti pre vydanie súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR ( žiadosť si vyžiadate na 
    príslušnom Daňovom úrade ) alebo si ju stiahnite a vytlačte TU
4. Prevzatie vydaného súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR
5. Odoslanie dokumentov na našu adresu poštou Dodatočné náklady klienta:

Overenie podpisov na zakladateľských dokumentoch     1,50 €  1x podpis na matrike 
-  Správne poplatky Živnostenské oprávnenie ( živnosť )         5 €  1x voľná živnosť  ( kolok )
                                                                                      15 €  1x viazaná alebo remeselná živnosť ( kolok )


Cena:   240 
vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra


Veríme, že si pre zrealizovanie Vašej idey vyberiete nás.
Tešíme sa na spoluprácu, prajeme pekný a úspešný deň.
     
 

Potrebujete novú spoločnosť s.r.o. ale nemáte čas na založenie ?

Ponúkame našim klientom službu

Predaj s.r.o.  ... viac


Nie sme platci DPH.
 
 
 
 

Nezáväzná objednávka

...