Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes147
mod_vvisit_counterCelkovo900761
online: 6 

Založenie Organizačnej zložky zahraničnej osoby


Organizačná zložka ( ďalej ako "O.Z." ):


- Je zastúpenie zahraničnej spoločnosti v SR

- O.Z. nemá vlastnú právnu subjektivitu
- Všetky aktivity O.Z. sa vykonávajú v mene spoločnosti, ktorá O.Z. zriadila
- V mene O.Z. koná vedúci organizačnej zložky
- V O.Z. platí zákonodarstvo krajiny, kde je O.Z. zriadená

Pre založenie O.Z., je zo strany klienta potrebné poskytnúť:

- Zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu ( + stanovy ) spoločnosti, ktorá zriaďuje O.Z.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti, ktorá plánuje zriadiť O.Z. ( výpis je potrebný v 2 vyhotoveniach )
- Pre vypracovanie dokumentácie potrebujeme: údaje o vedúcom O.Z., LV nehnuteľnosti kde bude mať O.Z. sídlo
- Podpísané dokumenty + overené podpisy na dokumnetoch 

Vypracujeme nasledovnú dokumentáciu:

- Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky
- Súhlas vlastníka nehnuteľnosti o zápise sídla spoločnosti do Obchodného registra
- Podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky
- Dokumentácia pre Obchodný register + plná moc pre OR
- Formulár na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní
- Dokumentácia pre Živnostenský úrad + plná moc pre Živnostenský úrad
- Návrh na zápis O.Z. do Obchodného registra

Založiť O.Z. trvá približne 3 týždne od podpísania a overenia dokumentov.


Postup založenia O.Z.

1.  Objednávka služby    OBJEDNAJ   (nezáväzná objednávka)
2.  Úhrada poplatku za službu na základe faktúry, ktorú Vám pošleme e-mailom 
3.  Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám pripravíme a zašleme e-mailom
4.  Odošlete overené dokumenty na našu adresuV cene je zahrnuté:


- Poradenstvo v oblasti zriadenia organizačnej zložky
- Vypracovanie kompletnej dokumentácie na zriadenie O.Z.
- Podanie dokumentov pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom podnikaní
- Úhrada súdneho poplatku
- Zápis Organizačnej zložky do Obchodného registra
- Registrácia na daň z príjmov ( DIČ )

Cena nezahŕňa:

- Sumu kolkov priložené na živnostenský úrad ( 5 € kolok za voľnú živnosť, 15 € za remeselnú/viazanú živnosť )
- Overenie podpisov na dokumentoch ( odporúčame na matrike, 1,50 € za podpis )
- Preklady dokumentov ( ak sú potrebné )
- Apostilácia dokumentov ( ak je potrebná )


Cena:
 749 
vrátane poplatku za zápis do Obchodného registraVeríme, že si pre zrealizovanie Vašej idey vyberiete nás.

Tešíme sa na spoluprácu, prajeme pekný a úspešný deň.


 

Nie sme platci DPH.
 
 

Nezáväzná objednávka

...