Asistované založenie s.r.o
Kompletné založenie s.r.o
Predaj s.r.o
Sídlo spoločnosti
25 € / mesiac

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DOČASNÁ ZĽAVA
Zvýhodnené ceny za uvedené
služby platia do konca mesiaca !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ban-st-vz-zdarma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2017, Eugen
mod_vvisit_counterDnes150
mod_vvisit_counterCelkovo900764
online: 9 

Založenie s.r.o.  v celej SR

Založiť obchodnú spoločnosť
je zložitý proces, ktorý si vyžaduje množstvo právnych, daňových ako aj účtovných vedomostí. Komunikácia s úradmi nie je vec jednoduchá, je potrebné vynaložiť čas a potrebné úsilie. Pokiaľ nedisponujete potrebnými vedomosťami môže sa Vám proces založenia s.r.o. predĺžiť a neprimerane predražiť. 
Tieto starosti prenechajte nám, zatial čo Vy sa môžete venovať dôležitejším záležitostiam spojeným s biznisom alebo relaxovať s priateľmi či rodinou.

Zakladanie s.r.o. spoločností s ručením obmedzeným zabezpečujeme na celom územi Slovenska bez nutnosti osobnej návštevy u nás. Všetko za Vás vybavíme cez telefón, e-mail a poštu na základe plnej moci. 

V cene je aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Spoločnosť Vám založíme kdekoľvek na Slovensku. Vašou úlohou bude len podpísanie a overenie podpisov ( na matrike - lacnejšie ako u notára ) na pripravených dokumentov. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do Obchodného registra.

Návrh na zápis spoločnosti podávame prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, preto je naša cena výhodnejšia ako keby ste si zakladali spoločnosť svojpomocne.


Základné imanie spoločnosti s.r.o.:


Potrebnú minimálnu výšku základného imania 5000€, nie je z Vašej strany potrebné fyzicky zložiť na bankový účet a preukázať tak splatenie imania. Na tento účel Vám vypracujeme dokument, ktorý je plne akceptovaný Obchodným registrom.

Rozdieľ medzi  ASISTOVANÝM 
a  KOMPLETNÝM  založením spoločnosti s.r.o. :ASISTOVANÉ založenie s.r.o.

Vybavujete si osvedčenie o Živnostenskom oprávnení na základe dokumentov, ktoré Vám vypracujeme a pošleme.


KOMPLETNÉ založenie s.r.o.

Všetky náležitosti za Vás vybavíme ( na klúč ). Vy len podpíšete a overíte potrebné dokumenty a plné moci, ktoré Vám vypracujeme a pošleme.
 Asistované založenie s.r.o.                                                                               
                                                                                                                                  


Službu Asistované založenie s.r.o. poskytujeme
po celom území Slovenskej republiky bez nutnosti osobnej návštevy u nás. 

Na základe Vami poskytnutých údajov v kontaktnom formulári, ktorý Vám pošleme e-mailom vypracujeme všetky dokumenty potrebné pre založenie s.r.o. Odkonzultujeme a poradíme Vám s výberom najvhodnejších predmetov podnikania pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Podáme návrh na zápis, zaplatíme celý poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Naša spoločnosť využíva služby Ústredného portálu verejnej správy a podávame návrhy na zápis do Obchodného registra elektronicky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.


Založiť spoločnosť s.r.o. trvá približne 2 týždne od podpísania a overenia dokumentov, ( v závislosti od vyťaženia ORSR a ŽU ). 
 
Postup založenia s.r.o.

1.  Objednávka služby    OBJEDNAJ  (nezáväzná objednávka)
2.  Úhrada poplatku za službu na základe zmluvy o dielo a faktúry, ktoré Vám pošleme e-mailom 
3.  Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám pripravíme a zašleme e-mailom
4.  Podáte dokumenty pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Vašom Živnostenskom úrade ( ŽU )
5.  Prevezmete vydané Živnostenské oprávnenie ( do 5 pracovných dní od podania na ŽU )
6.  Podáte žiadosť o vydanie súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR 
7.  Prevezmete vydaný súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR
8.  Odošlete overené dokumenty na našu adresu spolu s originálom Živnostenského oprávnenia a súhlasom Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSRV cene sú zahrnuté nasledovné služby:

Založenie spoločnosti s.r.o.  ( akýkoľvek počet konateľov, spoločníkov )
-  Konzultácia a poradenstvo predmetov podnikania
Kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti
-  Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do Obchodného registra
-  Zaplatenie celého poplatku za zápis do Obchodného registra
-  Odoslanie všetkých dokumentov založenej spoločnosti na Vašu adresuVypracujeme nasledovné dokumenty:

-  Spoločenská zmluva resp. Zakladateľská listina
-  Podpisový vzor konateľa
-  Vyhlásenie správcu vkladu
-  Súhlas so zriadením sídla
-  Plná moc pre Obchodný register
-  Plná moc pre Živnostenský úrad


Základné imanie spoločnosti:

Potrebnú minimálnu výšku základného imania 5000€, nie je z Vašej strany potrebné fyzicky zložiť na bankový účet a preukázať tak splatenie imania. Na tento účel Vám vypracujeme dokument, ktorý je plne akceptovaný Obchodným registrom.


Klient zabezpečí:

1. Podanie žiadosti o vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení ( žiadosť si vyžiadate na príslušnom Živnostenskom úrade ) alebo si ju stiahnite a vytlačte
TU
2. Prevzatie vydaného Živnostenského oprávnenia
3. Podanie žiadosti pre vydanie súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR ( žiadosť si vyžiadate na 
    príslušnom Daňovom úrade ) alebo si ju stiahnite a vytlačte TU
4. Prevzatie vydaného súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do ORSR
5. Odoslanie dokumentov na našu adresu poštou


Dodatočné náklady klienta:

Overenie podpisov na zakladateľských dokumentoch     1,50 €  1x podpis na matrike 
-  Správne poplatky Živnostenské oprávnenie ( živnosť )         5 €  1x voľná živnosť  ( kolok )
                                                                                      15 €  1x viazaná alebo remeselná živnosť ( kolok )


Cena:   240 
vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra

 Kompletné založenie s.r.o.    ( na klúč )                                                          
                                                                                                                                  
 

Službu Kompletné založenie s.r.o. poskytujeme po celom území Slovenskej republiky bez nutnosti osobnej návštevy u nás. 

Na základe Vami poskytnutých údajov v kontaktnom formulári, ktorý Vám pošleme e-mailom vypracujeme všetky dokumenty potrebné pre založenie s.r.o.

Odkonzultujeme a poradíme Vám s výberom najvhodnejších predmetov podnikania pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Požiadame Živnostenský úrad o vydanie živnostenského oprávnenia, zabezpečíme prevzatie vydaného živnostenského oprávnenie.  

Podáme návrh na zápis, zaplatíme celý poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Naša spoločnosť využíva služby Ústredného portálu verejnej správy a podávame návrhy na zápis do Obchodného registra elektronicky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Zabezpečíme registráciu u Správcu dane ( DU ), daň z príjmu ( DIČ ), na požiadanie za Vás podáme žiadosť o registráciu dobrovoľného platcu dane z pridanej hodnoty ( DPH ). 


Založiť spoločnosť s.r.o. trvá približne 2-3 týždne od podpísania a overenia dokumentov, ( v závislosti od vyťaženia ORSR a ŽU ). 
 
Postup založenia s.r.o.

1.  Objednávka služby    OBJEDNAJ  (nezáväzná objednávka)
2.  Úhrada poplatku za službu na základe zmluvy o dielo a faktúry, ktoré Vám pošleme e-mailom 
3.  Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám vypracujeme a zašleme e-mailom
4.  Odošlete overené dokumenty na našu adresuV cene sú zahrnuté nasledovné služby:

Založenie spoločnosti s.r.o.  ( akýkoľvek počet konateľov, spoločníkov )
-  Konzultácia a poradenstvo predmetov podnikania
Kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti
-  Požiadame Živnostenský úrad o vydanie živnostenského oprávnenia
-  Správne poplatky pre živnostenské oprávnenie ( voľné živnosti ), akýkoľvek počet ZADARMO
-  Požiadame Daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom s.r.o. do ORSR
-  Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do Obchodného registra
-  Zaplatenie celého poplatku za zápis do Obchodného registra
-  Registrácia u Správcu dane ( DIČ ), na požiadanie podáme žiadosť o registráciu platiteľa DPH
-  Odoslanie všetkých dokumentov založenej spoločnosti na Vašu adresu


Vypracujeme nasledovné dokumenty:

-  Spoločenská zmluva resp. Zakladateľská listina
-  Podpisový vzor konateľa
-  Vyhlásenie správcu vkladu
-  Súhlas so zriadením sídla
Žiadosť na Daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom s.r.o. do ORSR
Plná moc pre Daňový úrad na vydanie súhlasu so zápisom s.r.o. do ORSR
-  Plná moc pre Obchodný register
-  Plná moc pre Živnostenský úrad


Základné imanie spoločnosti:

Potrebnú minimálnu výšku základného imania 5000€, nie je z Vašej strany potrebné fyzicky zložiť na bankový účet a preukázať tak splatenie imania. Na tento účel Vám vypracujeme dokument, ktorý je plne akceptovaný Obchodným registrom.Klient zabezpečí:


-  Podpísanie, overenie podpisov na dokumentoch, ktoré Vám vypracujeme a pošleme.Dodatočné náklady klienta:

Overenie podpisov na zakladateľských dokumentoch           1,50 €  1x podpis na matrike
-  Správne poplatky Živnostenské oprávnenie ( živnosť )    ZADARMO   voľné živnosti ( akýkoľvek počet )
                                                                                          7,50 €  1x viazaná alebo remeselná živnosť 
 


Cena:   250
vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra, vrátane akéhokoľvek počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti ) Veríme, že si pre zrealizovanie Vašej idey vyberiete nás.

Tešíme sa na spoluprácu, prajeme pekný a úspešný deň.

 
Potrebuje novú spoločnosť s.r.o. ale nemáte čas na založenie ?

Ponúkame našim klientom službu

Predaj s.r.o.  ... viac
 
Chcete si založiť s.r.o. ale nemáte sídlo ?

Ponúkame našim klientom službu 

Sídlo spoločnosti ... viac    
 
Nie sme platci DPH.

 
 

Nezáväzná objednávka

...