Veľa ľudí sníva o vlasnom podnikaní. Ešte predtým, ako sa rozhodnete začať podnikať, položte si niekoľko dôležitých otázok. Uvedomte si, že podnikanie je dlhotrvajúci proces, ktorým žijete 24 hodín denne, 365 dní v roku. Ak chcete uspieť, je potrebná systematická poctivá práca. Na tejto ceste sa však nevyhnete časom, keď sa vám darí lepšie, ale aj horšie. Na druhej strane, ak to myslíte s podnikaním vážne a viete, čo chcete, podnikanie vám môže priniesť do života nezávislosť a spokojnosť.

Zodpovedajte si osobné otázky

 1. Prečo chcem podnikať? 
  – porozmýšľajte o všetkých dôvodoch, prečo chcete podnikať.
 2. Som pripravený investovať do podnikania svoj čas a finančné prostriedky?
  – začiatok podnikania je obzvlásť náročný na čas aj peniaze.
 3. Som schopný motivať sa k činnosti?
  – ak podnikáte, nemáte šéfa, ktorý vám povie, čo máte urobiť a kedy to máte urobiť. Sám sa musíte motivovať k začatiu činnosti.
 4. Mám rád výzvy?
  – v podnikaní je potrebné neustále riešiť rôzne často nepredvídateľné situácie. Ste na to pripravený?
 5. Dokážem riešiť problémy?
  – kreatívne riešenie problémov je kľúčovou schopnosťou podnikateľa.
 6. Aké sú moje silné a slabé stránky?
  – odpoveď na túto otázku vám pomôže pri rozhodnutí, ktoré činnosti zvládnete sám a ktoré delegujete na zamestnancov, resp. iných odborníkov.
 7. Aké mám schopnosti, zručnosti, záujmy, ktoré môžem využiť pri mojom podnikaní?
  – porozmýšľajte, ako ich môžete využiť vo vašom podnikaní.
 8. Aké vedomosti potrebujem získať (oprášiť si), aby som bol viac efektívny?
  – porozmýšľajte, čo nového sa musíte naučiť, aby ste zefektívnili svoju prácu a na ktoré činnosti využijete služby externých firiem.
 9. Bude ma táto práca baviť?
  – podnikanie predstavuje dlhodobý záväzok, množstvo práce a vynaloženého úsilia. Je preto dôležité, aby ste aj v čase, keď veci nevychádzajú podľa predstáv, mali dosť energie a vytrvalosti pokračovať. To je možné len vtedy, aka je práca aj vašou záľubou.
 10. Som dostatočne vytrvalý?
  – nie každý má to šťastie, že po začatí podnikania sa hneď dostaví úspech. Ak veríte svojmu podnikateľskému zámeru, buďte dostatočne trpezlivý a vytrvalo choďte za svojim cieľom. Dostatok pozornosti preto venujte príprave podnikateľského zámeru v ktorom počítajte s viacerými variantami situácie, ktorá môže nastať (tzv. ideálny scénar, negatívny scenár). Úspech sa určite dostaví.

  Otázky ohľadom podnikania

 11. Je môj podnikateľský nápad schopný zarobiť peniaze?
  – zamerajte sa na to, v  čom chcete podnikať, aké výrobky/služby chcete ponúkať? Urobte si dôkladný prieskum trhu, aby ste vedel, o čo majú ľudia záujem a či tvoj výrobok/služba má šancu uspieť?
 12. Aká je moja konkurencia?
  – snažte sa zistiť si čo najviac informácií o poskytovateľoch podobného produktu/skužby, aký chcete ponúkať vy (ceny, druhy služieb/výrobkov, marketing, cieľová skupina zákazníkov, čo na konkurencii zákazníci oceňujú).
 13. Čo je jedinečné na mojom podnikateľskom nápade, produkte, službe, ktoré chcem ponúkať?
  – ide o zdôraznenie jedinečného prínosu produktu (Unique Selling Proposition), ktorý zdôrazňuje, prečo si má potenciálny zákazník kúpiť produkt/službu od vás a nie od konkurencie.
 14. Kto sú moji cieľoví zákaznici?
  – úspešný podnikateľ musí vedieť, pre akú skupinu zákazníkov je jeho výrobok/služba určená a čo zákazníci potrebujú, aké formy marketingu ich oslovujú.
 15. Ako stanovím cenu môjho výrobku/služby po zohľadnení ceny konkurencie?
  – keď viete, kto sú vaši cieľoví zákazníci, je veľmi dôležité stanoviť cenu vášho výrobku/služby tak, aby si ju zákazník mohol dovoliť zaplatiť a zároveň, aby zahŕňala takú maržu, aby ste mohli svoje podniteľské aktivity postupne rozširovať.
 16. Aký počiatočný kapital budem potrebovať?
  – urobte si realistický prepočet, koľko peňazí budete potrebovať na začiatku podnikania.
 17. Ako dlho budem financovať svoje podnikanie z vlastných zdrojov, kým dosiahnem zisk?
  – na začiatku podnikania bude potrebné vyfinancovať vaše podnikanie aj z vašich peňazí, preto je dôležitý prepočet, koľko peňazí budete potrebovať. Zároveň si urobite plán, kedy budete schopný začať s predajom vašich výrobkov/služieb.
 18. Budem potrebovať úver?
  – ak áno, je dôležité pripraviť si kvalitný podnikateľský zámer, aby ste dokázali, že váš podnikateľský zámer je životaschopný.
 19. Kde budem prevádzkovať moje podnikanie?
  – dôležité je vedieť, či si budete prenajímať priestory, prípadne využijete vlastnú nehnuteľnosť. Prenájom priestorov predstavuje podstatnú časť prevádzkových nákladov.
 20. Aké je moje finančné riziko?
  – podnikanie je vždy spojené aj s rizikom. Práve z tohto dôvodu je potrebné reálne si zhodnotiť všetky otázky.
Ak vás ani po zodpovedaní vyššie uvedených otázok chuť na podnikanie neprešla, skúste to. Určite aj vy poznáte zo svojho okolia veľa ľudí, ktorí vo svojom biznise uspeli. Môžete sa k nim zaradiť aj vy.