Jedným z najčastejších riešení, ktoré naši klienti využívajú je kúpa novej, tzv. ready-made s.r.o. Všetky ready made s.r.o. v našej ponuke na predaj sú úplne nové – čisté, nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú či inú činnosť. Garantujeme, že všetky naše ready made s.r.o. na predaj, sú bez záväzkov, právnch či iných vád voči tretej osobe.

Všetky ready made s.r.o. majú v plnom rozsahu splatené základné imanie, splnené všetky zákonné povinnosti voči štátnym orgánom vrátane kompletnej účtovnej dokumentácie, ktorá bude klientovi pri prevode kompletne odovzdaná.

Predaj ready made s.r.o. trvá vo väčšine prípadov do 1 pracovného dňa (niekedy aj menej). Registrácia prevodu a ďalších zmien zvyčajne do 7 pracovné dni (v závislosti od vyťaženia Obchodného registra). Konateľom i spoločníkom je možné stať sa prakticky ihneď. Výpis z obchodného registra s novými konateľmi a spoločníkmi je spravidla k dispozícii do 3 dní (v závislosti od pracovného zaťaženia súdu).

Predaj ready made s.r.o. zabezpečujeme po celom území Slovenskej republiky. Nie je nutná ani Vaša návšteva našej kancelárie. Všetky náležitosti za Vás zabezpečia naši pracovníci prostredníctvom elektronických médií a pošty.

AKTUÁLNA PONUKA READY MADE S.R.O. NA PREDAJ

Výhody kúpy ready made s.r.o.

  • možnosť okamžitého výkonu podnikateľskej činnosti
  • konateľom a spoločníkom ready made s.r.o. sa môžete stať do niekoľko hodín
  • ready made s.r.o. sú bez obchodnej histórie, bez záväzkov a pohľadávok
  • ready made s.r.o. sú založené výhradne za účelom ďalšieho predaja, nikdy nevykonávali podnikateľskú činnosť
  • ready made s.r.o. sú registrované v Obchodnom registri, majú pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO)
  • ready made s.r.o. sú registrované na Daňovom úrade, majú pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), niektoré su registrované k platcu dane z pridanej hodnoty (DPH)
  • ready made s.r.o. majú splnené všetky zákonné povinnosti
  • niektoré ready made s.r.o. majú založený bankový účet, takže je možné prijímať platby okamžite po prevode