Založenie s.r.o. spoločností zabezpečujeme po celom území Slovenskej republiky. Nie je nutná ani Vaša návšteva našej kancelárie. Všetky náležitosti za Vás zabezpečia naši pracovníci prostredníctvom elektronických médií a pošty.

Ponúkame dve varianty založenia s.r.o. – spoločnosti s ručením obmedzeným

• Založenie s.r.o. – ASISTOVANÉ

• Založenie s.r.o. – KOMPLETNÉ

Aký je rozdiel medzi službou založenie s.r.o. – ASISTOVANÉ a založenie s.r.o. KOMPLETNÉ ?

Založenie s.r.o. – ASISTOVANÉ

Úkony klienta:
1. Podpísanie a overenie podpisov na dokumentoch, ktoré Vám vypracujeme a pošleme
2. Zabezpečiť vydanie živnostenského oprávnenia na Živnostenskom úrade
3. Zabezpečiť súhlas Daňového úradu so zápisom s.r.o. do Obchodného registra
4. Registrácia s.r.o. na Daňovom úrade k dani z príjmu (DIČ) alebo (DPH)

Založenie s.r.o. – KOMPLETNÉ

Úkony klienta:
1. Podpísanie a overenie podpisov na dokumentoch, ktoré Vám vypracujeme a pošleme.
Všetko ostatné zabezpečia naši pracovníci

Základné imanie spoločnosti s.r.o.

Požadovanú min. výšku základného imania 5000€, nie je nutné mať na bankovom účte alebo fyzicky v hotovosti a preukázať tak splatenie základného imania s.r.o. Vypracujeme Vám dokument, ktorý preukazuje splatenie imania. Tento dokument akceptujú všetky Obchodné registre.

Založenie s.r.o. trvá približne 15 – 21 dní, podľa vyťaženia Živnostenkého úradu a Obchodného registra

V cene je zahrnuté:

Konzultácia počas celého procesu, pomoc s výberom najvhodnejších premetov podnikania
Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie s.r.o. ( akýkoľvek počet konateľov, spoločníkov )
Podanie elektronického návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
Zaplatenie celého poplatku za zápis do Obchodného registra
Prevzatie dokumentov založenej s.r.o. z Obchodného registra
Odoslanie všetkých dokumentov založenej s.r.o. na adresu klienta

Postup založenia s.r.o.:

Nezáväzná objednávka OBJEDNAJ
Odošleme klientovi „kontaktný formulár“ do ktorého vpíše údaje potrebné na založenie s.r.o.
Úhrada poplatku za službu na základe zmluvy o dielo a faktúry, ktoré pošleme klientovi
Klient vytlačí, overí podpisy na dokumentoch, ktoré pripravíme a odošleme klientovi na e-mail
Klient podá dokumenty pre vydanie živnostenského oprávnenia na miestne príslušnom Živnostenskom úrade
Klient prevezme vydané živnostenské oprávnenie
Klient podá žiadosť o vydanie súhlasu Daňového úradu so zápisim s.r.o. do Obchodného registra
Klient prevezme vydaný súhlas z Daňového úradu
Klient odošle overené dokumenty spolu s originálom živnostenského oprávnenia a súhlasom z Daňového úradu na našu adresu

Úkony klienta:

Podpísanie a overenie podpisov na dokumentoch, ktoré klienovi vypracujeme a pošleme
Zabezpečiť vydanie živnostenského oprávnenia na miestne príslušnom Živnostenskom úrade, na základe nami pripravených dokumentov. ( žiadosť si vyžiadate na mieste príslušnom Živnostenskom úrade alebo si ju stiahnite TU
Prevzatie vydaného živnostenského oprávnenia.
Zabezpečiť vydanie súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do Obchodného registra. ( žiadosť si vyžiadate na miestne príslušnom Daňovom úrade alebo si ju stiahnite TU
Prevzatie vydaného suhlasu
Registrácia s.r.o. na Daňovom úrade k dani z príjmu (DIČ) alebo (DPH)

Dodatočné náklady klienta:

Overenie podpisov na dokumentoch 1,50 € / 1x podpis na matrike ( spolu cca. 10 € )
Poplatky za vydanie živnostenského oprávnemia 5 € / 1x voľná živnosť ( kolok ) 15 € / 1x viazaná alebo remeselná živnosť ( kolok )

Založenie s.r.o. – KOMPLETNÉ 295 € s poplatkom do ORSR, voľné živnosti ZADARMO – kompletný zoznam voľných živností 2020 

Založenie s.r.o. trvá približne 15 – 21 dní, podľa vyťaženia Živnostenkého úradu a Obchodného registra

V cene je zahrnuté:

Konzultácia počas celého procesu, pomoc s výberom najvhodnejších premetov podnikania
Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie s.r.o. ( akýkoľvek počet konateľov, spoločníkov )
Podanie žiadosti pre vydanie živnostenského oprávnenia na Živnostenský úrad
Prevzatie vydaného živnostenského oprávnenia
Poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia (voľné živnosti) ZADARMO bez obmedzenia
Podanie žiadosti pre vydanie súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o. do Obchodného registra
Prevzatie vydaného súhlasu Daňového úradu so zápisom s.r.o.
Podanie elektronického návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
Zaplatenie celého poplatku za zápis do Obchodného registra
Prevzatie dokumentov založenej s.r.o. z Obchodného registra
Registrácia s.r.o. na Daňovom úrade k dani z príjmu (DIČ)
Odoslanie všetkých dokumentov založenej s.r.o. na adresu klienta

Postup založenia s.r.o.:

Nezáväzná objednávka OBJEDNAJ
Odošleme klientovi „kontaktný formulár“ do ktorého vpíše údaje potrebné na založenie s.r.o.
Úhrada poplatku za službu na základe zmluvy o dielo a faktúry, ktoré pošleme klientovi
Klient vytlačí, overí podpisy na dokumentoch, ktoré pripravíme a odošleme klientovi na e-mail
Klient odošle overené dokumenty na našu adresu

Úkony klienta:

Podpísanie a overenie podpisov na dokumentoch, ktoré klienovi vypracujeme a pošleme
​Všetko ostatné zabezpečia naši pracovníci

Dodatočné náklady klienta:

Overenie podpisov na dokumentoch 1,50 € / 1x podpis na matrike ( spolu cca. 12 € )
Poplatky za vydanie živnostenského oprávnemia 0 € / voľné živnosti ( akýkoľvek počet ) 7,5 € / 1x viazaná alebo remeselná živnosť

Porovnanie cien založenie s.r.o. svojpomocne vs. cez našu spoločnosť

K založeniu s.r.o. poskytujeme i služby zmeny v s.r.o., vedenie účtovníctva a virtuálne sídlo spoločnosti.