Založenie obchodnej spoločnosti nie je jednoduchá záležitosť. Pre úspešné založenie spoločnosti je potrebné splniť zákonom vyžadované podmienky a k návrhu na zápis priložiť zákonom vyžadované dokumenty a prílohy.

Ponúkame Vám kompletný servis pri založení spoločnosti za najlepšiu konečnú cenu kdekoľvek na Slovensku. Garantujeme zakladanie spoločností v najkatšom možnom čase v najvýhodnejšiej cene a s maximálnym pohodlím pre Vás. V našej cene je zahrnutý poplatok do Obchodného registra (ORSR). Návrh na prvozápis spoločnosti do ORSR podávame v elektronickej podobe, preto poplatky do ORSR máme polovičné.

V službe je obsiahnuté všetko od vypracovania zakladateľských dokumentov cez zabezpečenie Živnostenského oprávnenia, zápisu do ORSR až po registráciu na Daňovom úrade k dani z príjmu, (vydanie kartičky DIČ).
V priebehu celého procesu založenia spoločnosti Vás budeme informovať v akom štádiu sa zakladanie spoločnosti nachádza telefonicky alebo e-mailom aby ste mohli presne naplánovať štart podnikania.

Základné imanie spoločnosti

Výšku základného imania potrebnú pre založenie spoločnosti (s.r.o. 5000€), (a.s. 25000€) nie je potrebné vložiť na bankový účet. Naša spoločnosť ZALOŽENIE S.R.O. & PREDAJ S.R.O. Vám vypracuje dokument, ktorým sa preukazuje splatenie základného imania. Tento dokument akceptujú všetky Obchodné registre na Slovensku.

Najčastejšie zakladané spoločnosti

Založenie s.r.o. ( spoločnosť s ručením obmedzeným )

Zalozenie a.s. ( akciová spoločnosť )

Založenie o.z. ( organizačná zložka zahraničnej osoby )

K založeniu spoločnosti poskytujeme i služby zmeny v s.r.o., vedenie účtovníctva a sídlo spoločnosti.

Potrebujete kúpiť spoločnosť? Pozrite si ZOZNAM S.R.O. NA PREDAJ